ماه بانو

هنرمند باشیم

شال زیبا

اینم عکس دخترم با همین شال:

بیتا ی من


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و پنجم آذر 1390 ] [ 13:17 ] [ ماه ] [ ]


رومیزی با موتیف باف

[ سه شنبه بیست و دوم آذر 1390 ] [ 21:42 ] [ ماه ] [ ]


شال با موتیف

[ سه شنبه بیست و دوم آذر 1390 ] [ 21:33 ] [ ماه ] [ ]


کوسن با موتیف باف

[ سه شنبه بیست و دوم آذر 1390 ] [ 21:27 ] [ ماه ] [ ]


رز بافتنی

[ سه شنبه بیست و دوم آذر 1390 ] [ 20:39 ] [ ماه ] [ ]


دستکش

[ سه شنبه بیست و دوم آذر 1390 ] [ 20:34 ] [ ماه ] [ ]


درست کردن منگوله

[ دوشنبه بیست و یکم آذر 1390 ] [ 13:2 ] [ ماه ] [ ]


بافتن با دست

[ چهارشنبه شانزدهم آذر 1390 ] [ 0:21 ] [ ماه ] [ ]


یک شال گردن

[ یکشنبه سیزدهم آذر 1390 ] [ 23:19 ] [ ماه ] [ ]


چندنمونه شال

[ یکشنبه سیزدهم آذر 1390 ] [ 15:53 ] [ ماه ] [ ]


کوسن بافتنی

[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 23:14 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(پنجه ی گربه)

مدل پنجه ی گربه ( آدم یاد بروسلی میفته)


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 23:10 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(شمع گل و پروانه)

مدل شمع گل و پروانه


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 23:8 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(تیغ ماهی)

مدل تیغ ماهی


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 23:6 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(تیغ ماهی)

مدل تیغ ماهی

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 23:2 ] [ ماه ] [ ]


چندمدل بافت(لوزی)

مدل لوزی


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 22:22 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(لانه زنبوری)

مدل لانه زنبوری


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 20:42 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(اشکی)

مدل اشکی


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 20:37 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(پروانه)

 

مدل پروانه


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 20:31 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(لوزی یا بادبزنی)

 مدل لوزی بادبزنی۱


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 20:29 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(لوزی یا باد بزنی)

مدل لوزی یا بادبزنی۲


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 20:27 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(مدل شکلاتی)

مدل شکلاتی


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 20:5 ] [ ماه ] [ ]


چندمدل بافت(توری 7 و8)

مدل توری ۷ و ۸


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 19:52 ] [ ماه ] [ ]


چند نوع بافت(مدل درختی)

مدل درختی


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 19:49 ] [ ماه ] [ ]


چند نوع بافت(مدل مدادی)

مدل مدادی


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 19:48 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(توری)

مدل توری


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 19:42 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت (گیس بافت)

مدل پیچ گیسبافت


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 19:38 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(پیچ گل)

مدل پیچ گل


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 19:36 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(زیگزاگ توری)

مدل زیگزاگ توری

http://nilofar27.persiangig.com/image/%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B2%D8%A7%DA%AF/%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B2%D8%A7%DA%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C.JPG


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 19:34 ] [ ماه ] [ ]


چند مدل بافت(توری حصیری)

مدل توری حصیری


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 19:32 ] [ ماه ] [ ]